Raporty bieżące

Raport bieżący 8/2023
Data:
June 12, 2023 6:36 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy R22 S.A. o zamiarze połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 7/2023
Data:
May 24, 2023 7:00 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy R22 S.A. o zamiarze połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
QSr
Data:
May 23, 2023 9:52 PM
Raport:
Temat:
Skonsolidowany raport kwartalny
Raport bieżący 6/2023
Data:
May 23, 2023 9:32 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 5/2023
Data:
May 23, 2023 5:40 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Podpisanie Planu Połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 4/2023
Data:
May 17, 2023 5:35 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki
/2022
Data:
March 28, 2023 7:53 PM
Raport:
Temat:
SSF 2022
/2022
Data:
March 28, 2023 7:49 PM
Raport:
Temat:
JSF 2022
Raport bieżący 3/2023
Data:
March 7, 2023 8:23 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy R22
Raport bieżący 2/2023
Data:
January 31, 2023 8:38 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023