Raport bieżący 16/2023

Opublikowano: 

August 25, 2023 10:33 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Roberta Dwernickiego, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

Robert Dwernicki_zawiadomienie 24082023

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,542922