Raport bieżący 38/2022

Opublikowano: 

December 13, 2022 10:13 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki w ramach darowizny od Pana Jacka Ducha-Przewodniczącego Rady Nadozrczej i od Pana Aleksandra Ducha osoby blisko związanej z Panem Jackiem Duchem.Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

22_12_13_MAR19_A.Duch

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,524725