Raport bieżący 5/2023

Opublikowano: 

May 23, 2023 5:40 PM

Temat:

Podpisanie Planu Połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Spółka Przejmująca"_ niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2023 roku. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu _60-829_, przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 225.611,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168 _"Spółka Przejmowana"_ uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą _"Połączenie"_.Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza _wspólnika_ Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. W wyniku przedmiotowego połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.r22.pl, w zakładce "Dla Inwestorów" w dniu 23 maja 2023 roku.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,535516