Raport bieżący 1/2023

Opublikowano: 

January 9, 2023 10:41 AM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania - nabycie znacznego pakietu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, iż w dniu 05 stycznia 2023 roku w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., jako zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

R22_-_powyzej_5%25-sig-sig.pdf

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,526376