Raport bieżący 3/2023

Opublikowano: 

March 7, 2023 8:23 PM

Temat:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy R22

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Grupy R22, dokonaną w ramach procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2022 rok.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy R22 za 2022 rok _12 miesięcy_:

- przychody ze sprzedaży: 392 117 tys. zł _wzrost o 32,2% r/r_,
- wynik skorygowana EBITDA: 103 561 tys. zł _wzrost o 34,1% r/r_.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy R22 za czwarty kwartał 2022 roku _3 miesiące_:
- przychody ze sprzedaży: 112 738 tys. zł _wzrost o 29,3% r/r_,
- wynik skorygowana EBITDA: 31 835 tys. zł _wzrost o 52,6% r/r_

Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miał głównie wzrost organiczny w dwóch głównych segmentach _cyber_Folks oraz CPaaS_ oraz dynamiczny wzrost wyników spółki MailerLite przejętej w połowie 2022 roku. W 2022 roku Grupa R22 rozpoczęła również silną ekspansję na rynku globalnym, dostarczając rozwiązania klientom zlokalizowanym w ponad 100 krajach.

Skuteczna realizacja wyżej wymienionej strategii Grupy R22 pozwoliła na osiągnięcie najwyższego w historii Grupy R22 poziomu EBITDA przekraczającego 100 mln zł.

Spółka zastrzega, że powyższe dane i wskaźniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez firmę audytorską. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 28 marca 2023 roku.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,529914