Raport bieżący 15/2023

Opublikowano: 

August 2, 2023 2:57 PM

Temat:

Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent, Spółka"_ informuje, iż w związku ze zmianą brzmienia firmy z R22 S.A. na cyber_Folks S.A., na wniosek Emitenta Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 01.08.2023 roku komunikat, zgodnie z którym począwszy od dnia 03.08.2023 roku akcje Spółki będą notowane pod nazwą skróconą "CYBERFLKS" i oznaczeniem "CBF".

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,541684