Raport bieżący 19/2022

Opublikowano: 

August 3, 2022 6:59 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie od Pana Roberta Stasika – Wiceprezesa Zarządu Spółki o transakcjach nabycia wykonanych na akcjach Spółki.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

22_08_03_MAR19_R.Stasik

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,516705