Akcjonariat

Akcjonariusz
Jacek Duch
Jakub Dwernicki
Robert Dwernicki
PTE Alianz Polska
Aegon PTE
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Liczba akcji
3 918 993
2 422 979
1 003 430
814 393
776 507
718 880
% akcji
27.64%
17.09%
7.08%
5.74%
5.48%
5.07%
Liczba głosów
3 918 993
2 422 979
1 003 430
814 393
776 507
718 880
% Głosów na WZ
27.64%
17.09%
7.08%
5.74%
5.48%
5.07%
Pozostali
4 024 142
28.38%
4 024 142
28.38%