Raport bieżący 25/2022

Opublikowano: 

October 15, 2022 12:00 AM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

20221010_zawiadomienie_do_Spolki

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,521038