Raport bieżący 19/2023

Opublikowano: 

September 26, 2023 5:30 PM

Temat:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą we Poznaniu ["Spółka"] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["Ustawa o Ofercie"], niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od: _i_ Pana Jakuba Dwernickiego oraz _ii_ Fundacja Rodzinnej Jakuba i Magdaleny Dwernickich z siedzibą w Poznaniu, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o Ofercie.Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

23_09_26 zawiadomienie zmiana stanu posiadania Jakub Dwernicki, Fundacja.pdf

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,544758