Raport bieżący 14/2023

Opublikowano: 

July 31, 2023 10:06 AM

Temat:

Połączenie R22 S.A. z cyber_Folks S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd R22 S.A. _obecnie po zmianie firmy cyber_Folks S.A._ z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że za pomocą systemu Portal Rejestrów Sądów powziął wiadomość o rejestracji w dniu 31 lipca 2023 roku _Dzień Połączenia_, połączenia Spółki z jej jednosobową spółką cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, numer KRS 0000612359 _Spółka Przejmowana_.

Tym samym, w Dniu Połączenia nastąpiło przeniesienie na Spółkę całego majątku Spółki Przejmowanej, wstąpienie przez Spółkę we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. Zważywszy, że Spółka była jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1932,2023,0,0,1