Raporty bieżące

PSr
Data:
September 5, 2023 12:08 AM
Raport:
PSr
Temat:
Skonsolidowany raport półroczny
Raport bieżący 17/2023
Data:
September 1, 2023 1:41 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
Raport bieżący 16/2023
Data:
August 25, 2023 10:33 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety
Raport bieżący 15/2023
Data:
August 2, 2023 2:57 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta
Raport bieżący 14/2023
Data:
July 31, 2023 10:06 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Połączenie R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 13/2023
Data:
July 31, 2023 9:55 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Rejestracja zmian statutu Spółki-zmiana firmy
Raport bieżący 12/2023
Data:
June 26, 2023 11:24 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Przedłużenie kadencji Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Raport bieżący 11/2023
Data:
June 26, 2023 2:30 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Raport bieżący 10/2023
Data:
June 26, 2023 2:21 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 26.06.2023 roku
Raport bieżący 9/2023
Data:
June 26, 2023 2:18 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 26.06.2023 roku