Raporty bieżące

Raport bieżący 17/2024
Data:
June 19, 2024 11:53 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zmiana adresu siedziby Spółki
Raport bieżący 16/2024
Data:
June 3, 2024 11:26 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
Raport bieżący 15/2024
Data:
May 29, 2024 2:07 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Raport bieżący 14/2024
Data:
May 29, 2024 1:59 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
Raport bieżący 13/2024
Data:
May 27, 2024 1:10 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2023
Raport bieżący 12/2024
Data:
May 27, 2024 1:03 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A. w dniu 27.05.2024 roku
Raport bieżący 11/2024
Data:
May 21, 2024 8:01 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zmiana projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.05.2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki
Raport bieżący 10/2024
Data:
May 20, 2024 11:38 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia _przejęcia_ z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
Raport bieżacy 9/2024
Data:
April 25, 2024 12:20 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy cyber_Folks S.A. o zamiarze połączenia (przejęcia) z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
Raport bieżacy 8/2024
Data:
April 25, 2024 12:05 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2023
Raport bieżący 7/2024
Data:
April 24, 2024 11:10 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Podpisanie Planu Połączenia cyber_Folks S.A. z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i Otree sp. z o.o.
Raport bieżący 6/2024
Data:
April 22, 2024 1:05 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
Raport bieżący 5/2024
Data:
April 20, 2024 10:45 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Raport bieżący 4/2024
Data:
April 20, 2024 10:25 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
Raport bieżący 3/2024
Data:
April 15, 2024 11:10 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji oraz zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta w spółce Profitroom S.A.
Raport bieżący 2/2024
Data:
February 26, 2024 9:00 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy cyber_Folks
Raport bieżący 1/2024
Data:
January 24, 2024 6:30 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
Raport bieżący 23/2023
Data:
November 24, 2023 8:15 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawarcie umów lock-up przez Spółkę z wybranymi akcjonariuszami Spółki
Raport bieżący 22/2023
Data:
November 24, 2023 8:05 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
Raport bieżący 20/2023
Data:
November 22, 2023 9:25 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
Raport bieżący 21/2023
Data:
November 22, 2023 9:25 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
QSr
Data:
November 14, 2023 10:12 PM
Raport:
QSr
Temat:
Skonsolidowany raport kwartalny
Raport bieżący 19/2023
Data:
September 26, 2023 5:30 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Raport bieżący 18/2023
Data:
September 26, 2023 5:20 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 MAR
PSr
Data:
September 5, 2023 12:08 AM
Raport:
PSr
Temat:
Skonsolidowany raport półroczny
Raport bieżący 17/2023
Data:
September 1, 2023 1:41 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
Raport bieżący 16/2023
Data:
August 25, 2023 10:33 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety
Raport bieżący 15/2023
Data:
August 2, 2023 2:57 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta
Raport bieżący 14/2023
Data:
July 31, 2023 10:06 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Połączenie R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 13/2023
Data:
July 31, 2023 9:55 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Rejestracja zmian statutu Spółki-zmiana firmy
Raport bieżący 12/2023
Data:
June 26, 2023 11:24 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Przedłużenie kadencji Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Raport bieżący 11/2023
Data:
June 26, 2023 2:30 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
Raport bieżący 10/2023
Data:
June 26, 2023 2:21 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 26.06.2023 roku
Raport bieżący 9/2023
Data:
June 26, 2023 2:18 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 26.06.2023 roku
Raport bieżący 8/2023
Data:
June 12, 2023 6:36 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy R22 S.A. o zamiarze połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 7/2023
Data:
May 24, 2023 7:00 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy R22 S.A. o zamiarze połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
QSr
Data:
May 23, 2023 9:52 PM
Raport:
Temat:
Skonsolidowany raport kwartalny
Raport bieżący 6/2023
Data:
May 23, 2023 9:32 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport bieżący 5/2023
Data:
May 23, 2023 5:40 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Podpisanie Planu Połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.
Raport bieżący 4/2023
Data:
May 17, 2023 5:35 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wnioski Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 oraz kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki
/2022
Data:
March 28, 2023 7:53 PM
Raport:
Temat:
SSF 2022
/2022
Data:
March 28, 2023 7:49 PM
Raport:
Temat:
JSF 2022
Raport bieżący 3/2023
Data:
March 7, 2023 8:23 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy R22
Raport bieżący 2/2023
Data:
January 31, 2023 8:38 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Raport bieżący 1/2023
Data:
January 9, 2023 10:41 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania - nabycie znacznego pakietu
Raport bieżący 40/2022
Data:
December 22, 2022 2:32 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – nabycie znacznego pakietu
Raport bieżący 39/2022
Data:
December 15, 2022 2:34 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 38/2022
Data:
December 13, 2022 10:13 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 37/2022
Data:
December 12, 2022 1:28 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 36/2022
Data:
December 9, 2022 1:44 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 35/2022
Data:
December 8, 2022 12:02 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 34/2022
Data:
December 1, 2022 5:03 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 33/2022
Data:
November 30, 2022 5:04 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 32/2022
Data:
November 29, 2022 5:04 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 31/2022
Data:
November 28, 2022 5:03 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 30/2022
Data:
November 25, 2022 5:05 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 29/2022
Data:
November 24, 2022 10:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 28/2022
Data:
November 23, 2022 4:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 27/2022
Data:
November 22, 2022 9:55 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 26/2022
Data:
October 20, 2022 11:01 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 25/2022
Data:
October 15, 2022 12:00 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 24/2022
Data:
October 13, 2022 10:45 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 23/2022
Data:
September 20, 2022 12:24 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 22/2022
Data:
September 16, 2022 12:28 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 21/2022
Data:
August 22, 2022 9:43 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania - znaczne pakiety
Raport bieżący 20/2022
Data:
August 18, 2022 8:42 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wygaśnięcie Porozumienia Akcjonariuszy
Raport bieżący 19/2022
Data:
August 3, 2022 6:59 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 18/2022
Data:
August 3, 2022 6:54 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Raport bieżący 17/2022
Data:
July 29, 2022 5:57 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 16/2022
Data:
July 26, 2022 6:23 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zakończenie skupu akcji własnych Spółki R22 S.A. - podsumowanie
Raport bieżący 15/2022
Data:
July 4, 2022 10:26 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Podjęcie przez Zarząd R22 S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Raport bieżący 14/2022
Data:
June 14, 2022 6:52 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Finalizacja transakcji objęcia akcji Vercom S.A. i zbycia akcji Oxylion S.A., jako wkładu niepieniężnego
Raport bieżący 13/2022
Data:
June 13, 2022 3:22 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 27.06.2022 r.
Raport bieżący 12/2022
Data:
June 7, 2022 12:27 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
Raport bieżący 11/2022
Data:
June 6, 2022 11:53 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 06.06.2022 r.
Raport bieżący 10/2022
Data:
May 31, 2022 10:15 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 06 czerwca 2022 r.
Raport bieżący 9/2022
Data:
May 20, 2022 6:11 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 8/2022
Data:
May 16, 2022 10:40 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawarcie przez Spółkę z Vercom S.A. aneksu do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Raport bieżący 7/2022
Data:
May 10, 2022 3:00 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
Raport bieżący 6/2022
Data:
May 9, 2022 10:41 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu uchwalenia skupu akcji własnych
Raport bieżący 5/2022
Data:
April 26, 2022 11:44 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie przez spółkę zależną negocjacji dotyczących nabycia udziałów w spółce UAB Mlr grupe _"MailerLite"_. Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy sprzedaży udziałów w MailerLite i w spółkach zależnych oraz zawarcie porozumienia ws. sprzedaży Oxylion S.A.
Raport bieżący 4/2022
Data:
March 25, 2022 1:02 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
Raport bieżący 3/2022
Data:
March 21, 2022 7:12 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Dokonanie odpisu aktualizującego
Raport bieżący 2/2022
Data:
February 9, 2022 9:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 1/2022
Data:
January 31, 2022 7:06 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
Raport bieżący 26/2021
Data:
December 29, 2021 3:02 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zawarcie umowy zmieniającej do umowy kredytu
Raport bieżący 25/2021
Data:
December 17, 2021 10:45 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 24/2021
Data:
December 15, 2021 9:59 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 23/2021
Data:
December 13, 2021 5:54 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Raport bieżący 22/2021
Data:
December 3, 2021 6:31 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 21/2021
Data:
October 1, 2021 3:40 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji
Raport bieżący 20/2021
Data:
September 30, 2021 12:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy akwizycyjnej, zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów. Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Zenbox sp. z o.o.
Raport bieżący 19/2021
Data:
September 15, 2021 11:28 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 14 września 2021 roku
Raport bieżący 18/2021
Data:
September 14, 2021 3:20 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.
Raport bieżący 17/2021
Data:
September 14, 2021 3:14 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 14 września 2021 r.
Raport bieżący 16/2021 Korekta
Data:
September 6, 2021 9:25 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A. - korekta
Raport bieżący 16/2021
Data:
September 6, 2021 5:30 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej R22 S.A.
Raport bieżący 15/2021
Data:
August 30, 2021 10:45 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej, zawarcie umowy inwestycyjnej, zawarcie umowy wspólników i umów nabycia udziałów w spółce Sellintegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Raport bieżący 14/2021
Data:
August 19, 2021 3:47 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. zwołanego na dzień 14 września 2021 r.
Raport bieżący 13/2021
Data:
August 16, 2021 3:28 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.