Kalendarium

2023-03-28 Publikacja raportu rocznego za 2022 r. (za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

2023-05-23 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. (za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.)

2023-09-05 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.)

2023-11-14 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r. (za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.)