Kalendarium

2024-03-26 Publikacja raportu rocznego za 2023 r. (za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

2024-05-20 Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r. (za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.)

2024-09-03 Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. (za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.)

2024-11-13 Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r. (za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.)