Raport bieżący 6/2023

Opublikowano: 

May 23, 2023 9:32 PM

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _Spółka_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, 60-829 Poznań, przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro biurowiec Bałtyk.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Link BIZNES PAP

https://drive.google.com/drive/folders/1i93QMadp5GXqt0vLmblZqXDAiPAOv3Kh?usp=sharing