Raport bieżący 40/2022

Opublikowano: 

December 22, 2022 2:32 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – nabycie znacznego pakietu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A., działającego w imieniu i na rzecz funduszy: Allianz Duo FIO, Allianz FIO, Allianz Inwestycje SFIO, Allianz Plan Emerytalny SFIO, Allianz Premium FIZ, Allianz SFIO PPK, Bezpieczna Jesień SFIO, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

komunikat_o_przekroczeniu_progu_-_R22_21-12-2022.docx-sig-sig

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,525384