Raport bieżący 13/2023

Opublikowano: 

July 31, 2023 9:55 AM

Temat:

Rejestracja zmian statutu Spółki-zmiana firmy

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że za pomocą systemu Portal Rejestrów Sądów powziął wiadomość o rejestracji w dniu 31 lipca 2023 roku zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2023 roku, w zakresie zmiany firmy pod jaką działa Spółka z R22 S.A. na cyber_Folks S.A. tj. zmiany paragrafu 1 ust. 2 i 3 statutu Spółki, które obecnie mają następujące brzmienie:

"2. Spółka prowadzi działalność pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna"

"3. Spółka może używać skrótu: cyber_Folks S.A.".

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,541485