Walne Zgromadzenie

Zarząd R22 zwołał na dzień 26 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał

Dokumenty dla akcjonariuszy:

Pobierz pozostałe dokumenty dla akcjonariuszy
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Walne Zgromadzenie

Zarząd R22 zwołał na dzień 6 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

R22_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_06.06.2022
projekty_wszystkich_uchwal_na_ZWZ_R22_S.A._na_dzien_06.06.2022

Dokumenty dla akcjonariuszy:

Pobierz pozostałe dokumenty dla akcjonariuszy