Raport bieżący 10/2023

Opublikowano: 

June 26, 2023 2:21 PM

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 26.06.2023 rokuPodstawa prawna

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" mając na uwadze §70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Załączniki:

23_06_26_akcjonariusze_powyzej_5%25_na_ZWZ_R22_S.A._w_dn._26.06.2023

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,538808