Raport bieżący 2/2024

Opublikowano: 

February 26, 2024 9:00 PM

Temat:

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy cyber_Folks

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ["Spółka"] w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Grupy cyber_Folks, dokonaną w ramach procesu przygotowania sprawozdań finansowych za 2023 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2023 rok.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy cyber_Folks za 2023 rok [12 miesięcy]:

• przychody ze sprzedaży: 479.946 tys. zł [wzrost o 22,4% r/r],

• wynik skorygowana EBITDA: 141.298 tys. zł [wzrost o 36,4% r/r],

• przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 136.900 tys. zł [wzrost o 40,8% r/r].

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy cyber_Folks za IV kwartał 2023 roku [3 miesiące]:

• przychody ze sprzedaży: 132.476 tys. zł [wzrost o 17,5% r/r],

• wynik skorygowana EBITDA: 38.418 tys. zł [wzrost o 20,7% r/r],

• przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 43.143 tys. zł [wzrost o 36,9% r/r].

Wyniki czwartego kwartału to efekt wzrostu czysto organicznego we wszystkich segmentach operacyjnych, w szczególności sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w modelu przedpłaconym co przekłada się na bardzo wysoką konwersję na przepływy pieniężne z działalności z operacyjnej.

Wynik EBITDA został skorygowany o jednorazowe, niegotówkowe koszty związane z wyceną programów motywacyjnych [ESOP] w łącznej kwocie 1.062 tys. zł w IV kwartale 2023 r., w tym: 324 tys. zł w Vercom oraz 738 tys. zł w cyber_Folks. W całym 2023 r. koszty jednorazowe wyniosły 3.951 tys. zł, w tym 675 tys. zł w Vercom oraz 3.276 tys. zł w cyber_Folks.

Wyniki według segmentów działalności w 2023 r.:

Vercom:

- Przychody: 337.373 tys. zł,

- EBITDA Skorygowana: 85.162 tys. zł;

cyber_Folks:

- Przychody: 138.355 tys. zł,

- EBITDA Skorygowana: 59.427 tys. zł;

SaaS:

- Przychody: 3.015 tys. zł,

- EBITDA Skorygowana: 938 tys. zł.

Spółka zastrzega, że powyższe dane i wskaźniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez firmę audytorską. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok, których publikację zaplanowano na 26 marca 2024 roku.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,554131