Raport bieżący 17/2022

Opublikowano: 

July 29, 2022 5:57 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki od Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz od Pana Jacka Ducha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

43081249_MAR19_J.Duch_1

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,516449