Raport bieżący 18/2022

Opublikowano: 

August 3, 2022 6:54 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienia o stanie posiadania od Jakuba Dwernickiego, działającego w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki: Jacka Ducha, Jakuba Dwernickiego, Roberta Dwernickiego, Sebastiana Góreckiego i Daniela Dwernickiego – treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

22_08_03_zawiadomienie-ujawnienie_stanu_posiadania_Porozumienie

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,516704