Raport bieżący 24/2022

Opublikowano: 

October 13, 2022 10:45 AM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki dwa zawiadomienia od akcjonariusza Norges Bank z siedzibą w Oslo, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

R22_SA_TD_20221011_2

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,520888