Raport bieżący 14/2022

Opublikowano: 

June 14, 2022 6:52 PM

Temat:

Finalizacja transakcji objęcia akcji Vercom S.A. i zbycia akcji Oxylion S.A., jako wkładu niepieniężnego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportów bieżących numer 5/2022 i 8/2022 informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku w wykonaniu postanowień porozumienia zawartego przez Emitenta z Vercom S.A, dotyczącego warunków objęcia przez Emitenta akcji Vercom S.A. i zbycia przez niego akcji Oxylion S.A., jako wkładu niepieniężnego _”Porozumienie”_, Emitent oraz Vercom S.A. zawarły umowę objęcia przez Emitenta 903.085 akcji zwykłych imiennych serii E spółki Vercom S.A. _”Nowe Akcje”_ za całkowitą cenę emisyjną w wysokości 37.026.485,00 złotych, tj. za cenę emisyjną 1 akcji Vercom S.A. w kwocie 41,00 złotych _”Umowa Subskrypcyjna”_.

Emitent oraz Vercom S.A. ustaliły w Umowie Subskrypcyjnej, że część ceny emisyjnej Nowych Akcji w kwocie 28.001.483,00 złotych zostanie pokryta przez Emitenta w formie wkładu niepieniężnego w postaci 26.275 akcji Oxylion S.A., które stanowią 100% kapitału zakładowego Oxylion S.A. i odpowiadają 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Oxylion S.A. _”Akcje Oxylion”_. Pozostała część ceny emisyjnej Nowych Akcji w kwocie 9.025.002,00 złotych zostanie pokryta wkładem pieniężnym w terminie 3 _trzech_ dni od dnia zawarcia tej umowy.
Jednocześnie w dniu 14 czerwca 2022 roku Emitent i Vercom S.A. zawarły umowę wniesienia wkładu niepieniężnego, zbywającą Akcje Oxylion na rzecz Emitenta na pokrycie ceny emisyjnej Nowych Akcji do kwoty 28.001.483,00 złotych.

Oxylion S.A. działa w atrakcyjnych dla Vercom S.A., w kontekście realizowanej strategii globalnej ekspansji, segmentach rynku telekomunikacyjnego. W szczególności, Oxylion S.A. oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych usług w obszarze cloud telephony, usługi VoIP, który obejmuje m.in.: zarządzanie contact center, masowa komunikacja poprzez kampanie głosowe, wirtualna centrala abonencka IP-PBX, nagrywanie połączeń, wirtualny fax, połączenia konferencyjne. Usługi integrowalne są z wieloma systemami informatycznymi CRM, ERP etc., obecnie sprzedawane głównie do resellerów, integratorów oraz klientów biznesowych

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512713