Raport bieżący 8/2022

Opublikowano: 

May 16, 2022 10:40 AM

Temat:

Zawarcie przez Spółkę z Vercom S.A. aneksu do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 16 maja 2022 roku zawarła z Vercom S.A. _”Vercom”_ aneks do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2022 roku _o którym to porozumieniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022_, dotyczącego zawarcia umowy przeniesienia 100% akcji Oxylion S.A. przez Spółkę na rzecz Vercom, jako wkładu niepieniężnego _aport_ tytułem pokrycia akcji w kapitale zakładowym Vercom, które Spółka obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Vercom.Aneksem Spółki i Vercom zmieniły ogólną liczbę akcji, jakie Spółka obejmie, a także liczbę akcji, jaką obejmie za poszczególne rodzaje wkładów oraz cenę emisyjną. Całkowita cena emisyjna należna za akcje Vercom, które Spółka obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Vercom i które zostaną pokryte w formie wkładu niepieniężnego aportu Oxylion S.A., została określona na kwotę nie niższą niż 28.001.483 złotych.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,509486