Raport bieżący 17/2023

Opublikowano: 

September 1, 2023 1:41 PM

Temat:

Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. "Spółka" działając na podstawie § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ "Rozporządzenie" informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, powołała do Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję:- od dnia 31 sierpnia 2023 roku Pana Jakuba Dwernickiego na Prezes Zarządu i Pana Roberta Stasika na Wiceprezesa Zarządu,- od dnia 06 września 2023 roku Panią Katarzynę Juszkiewicz, Pana Artura Pajkerta i Pana Konrada Kowalskiego. Nowa wspólna trzyletnia kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 31 sierpnia 2023 roku i zakończy się w dniu 31sieprnia 2026 roku.

Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Żaden z wybranych Członków Zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Poniżej Spółka zamiesza życiorysy Członków Zarządu:

1_ Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu

Jakub Dwernicki posiada wykształcenie średnie. Jakub Dwernicki jest założycielem i główną osobą zarządzającą cyber_Folks S.A. W latach 2004 - 2012 pełnił funkcję prezesa Inotel S.A. - spółki telekomunikacyjnej. Jakub Dwernicki jest również głównym autorem strategii akwizycji biznesów hostingowych w ramach cyber_Folks S.A. dokonywanych od 2015 roku i transformacji w kierunku dostarczania narzędzie wspierających obecność w internecie, komunikację i automatyzację biznesu. Jakub Dwernicki doświadczenie zawodowe zdobywał zasiadając w organach i będąc założycielem spółek łączonych ze spółkami należącymi obecnie do Grupy cyber_Folks S.A..

2_ Robert Stasik - Wiceprezes Zarządu

Robert Stasik posiada wykształcenie wyższe. W 2010 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie i Marketing, na specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw zdobywając tytuł magistra. Ponadto w 2011 r. ukończył Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, studia podyplomowe: Systemy Baz Danych. Ponadto w 2014 roku Robert Stasik uzyskał tytuł Associate Chartered Management Accountant oraz Chartered Global Management Accountant nadawany przez Chartered Institute of Management Accountants. Z Grupą R22 związany od 2010 roku - zasiada w organach spółek należących do Grupy cyber_Folks S.A., w roli Dyrektora Finansowego od 2014 roku. Wcześniej pracował w działach finansowych Good Food Products i Samsung Electronics.

3_ Katarzyna Juszkiewicz - Członek Zarządu

Katarzyna Juszkiewicz w 2001 roku otrzymała tytuł Inżyniera Informatyki na Politechnice Poznańskiej a w 2004 obroniła tytuł Magistra Zarządzania na wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Od 2001 r. pracuje w obszarze informatyki i telekomunikacji jako Dyrektor Biura Obsługi Klienta oraz Dyrektor Operacyjny. Od 2020 r. zajmowała stanowisko Prezesa OXYLION S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Vercom S.A. Od 2022 r. była wiceprezesem cyber_Folks S.A. _przed połączeniem ze Spółką_. Zdobyła doświadczenie w obszarach zarządzania projektami sieciowymi, rozwojem oprogramowania oraz audytu operacyjnego. Pani Katarzyna Juszkiewicz jest Dyrektorem Operacyjnym w cyber_Folks S.A. oraz prokurentem w OXYLION S.A.

4_ Artur Pajker - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej _2003_, doktor nauk ekonomicznych _2009_. Z branżą IT - aktywnie związany od 2001 roku jako dyrektor, prokurent i członek zarządu w spółkach świadczących usługi hostingowe. Od czerwca 2008 dyrektor marketingu w Ogicom, zajmował się komunikacją i marketingiem w kontekście wszystkich przejęć z obszaru hostingu _m.in. Netia, Linuxpl, Hekko, SuperHost_. Od 2022 w randze członka zarządu cyber_Folks S.A. _przed połączeniem ze Spółką_. Istotnie współtworzył markę cyber_Folks w Polsce oraz odpowiadał za wdrożenie tej marki w Rumunii. Autor oprogramowania wspierającego marketing, m.i.n. pierwszego w Polsce semantycznego audytu stron internetowych. Wykładowca akademicki, prelegent branżowych konferencji - m.in. Internet BETA, Infoshare, I Love Marketing, Digital Fest, TEH, E-Trade Show. Autor i współautor branżowych publikacji w głównych periodykach i portalach branżowych.

5_ Konrad Kowalski - Członek Zarządu

Konrad Kowalski w 2004 roku ukończył Politechnikę Łódzką na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, a w 2017 roku Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w Japan Tobacco International jako specjalista ds. analiz finansowych, a następnie kierownik działu Controllingu. Od 2012 roku pracował w Samsung Electronics Poland Manufacturing, również jako kierownik działu Controllingu. Z Grupą cyber_Folks związany jest od 2017 roku jako dyrektor finansowy segmentu operacyjnego cyber_Folks i jest odpowiedzialny głównie za przygotowywanie strategii cenowej oraz przygotowywanie i kontrolę realizacji planów finansowych segmentu.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,543298