Raport bieżący 32/2022

Opublikowano: 

November 29, 2022 5:04 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcji nabycia wykonanej na akcjach Spółki przez Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

22_11_29_MAR19_J.Dwernicki

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,523762