Raport bieżący 23/2022

Opublikowano: 

September 20, 2022 12:24 AM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, iż w dniu 19.09.2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Norges Bank z siedzibą w Oslo, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

22_09_19_R22_SA__1_

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,519245