Raport bieżący 13/2022

Opublikowano: 

June 13, 2022 3:22 PM

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 27.06.2022 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06 czerwca 2022 roku.

Załączniki:

22_06_12_akcjonariusze_powyzej_5%_na_ZWZ_R22_S.A._w_dn._06.06.2022

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512539