Raport bieżący 30/2022

Opublikowano: 

November 25, 2022 5:05 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach nabycia wykonanych na akcjach Spółki przez Pana Jakuba Dwernickiego – Prezesa Zarządu Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

44056022_22_11_25_MAR19_J.Dwernicki_1

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,523552