Zarząd

JAKUB DWERNICKI
Prezes Zarządu

Założyciel i główna osoba zarządzająca Grupą cyber_Folks. Główny autor strategii akwizycji biznesów hostingowych.  W cyber_Folks odpowiedzialny za strategię rozwoju, akwizycje.

ROBERT STASIK
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Grupy cyber_Folks, Dyrektor Finansowy, CIMA. Z Grupą cyber_Folks związany od 9 lat, w roli Dyrektora Finansowego od 2014 r. Odpowiedzialny za zarządzanie finansami, kontroling, relacje z bankami, akwizycje

Katarzyna Juszkiewicz
Członek Zarządu

Od 2001 r. związana z cyber_Folks jako Dyrektor Biura Obsługi Klienta, a następnie Dyrektor Operacyjny. Zdobyła doświadczenie w obszarach zarządzania projektami sieciowymi, rozwojem oprogramowania oraz audytu operacyjnego.

W Zarządzie odpowiedzialna za planowanie i nadzorowanie działalności operacyjnej.

ARTUR PAJKERT
Członek Zarządu

W Grupie cyber_Folks od 2008 r. Istotnie współtworzył markę cyber_Folks oraz odpowiadał za jej wdrożenie w Rumunii. Autor oprogramowania wspierającego marketing. Wykładowca akademicki, prelegent branżowych konferencji.

W cyber_Folks odpowiedzialny za obszar sprzedaży, komunikacji produktowej i marketingu.

KONRAD KOWALSKI
Członek Zarządu

Doświadczony specjalista finansowy i kierownik działu controlingu w Japan Tobacco International oraz Samsung Electronics Poland Manufacturing.

Z Grupą cyber_Folks związany od 2017 r. jako dyrektor finansowy segmentu cyber_Folks. Odpowiedzialny za przygotowywanie strategii cenowej oraz przygotowywanie i kontrolę realizacj iplanów finansowych segmentu.

Rada Nadzorcza

JACEK DUCH
Przewodniczący Rady Nadzorczej

W 1970 roku ukończył Politechnikę Warszawską. W trakcie studium doktoranckiego pracował w Nixdorf Computer w Niemczech, a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC) gdzie prowadził projektym.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce. Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A., oraz licznych radach nadzorczychm.in. Postdata S.A., Bank Pocztowy S.A., PVT a.s, licznych spółkach grupy Asseco. Posiada rozległe, wieloletnie doświadczenie zarówno techniczne w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECH CELLERY
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Informatyk pracujący aktualnie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Wcześniej pracował na 3 uczelniach w Polsce – Politechnice Poznańskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję wicedyrektora Instytutu informatyki, we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno Komunikacyjnych, gdzie pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki, i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Ponadto pracował na 6 uniwersytetach we Francji i Włoszech i był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Macao i Portugalii. Był kierownikiem ponad 80projektów badawczych i przemysłowych, głównym organizatorem 60 konferencji naukowych, członkiem komitetów programowych 350 konferencji. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. Jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo, członkostwo w organizacjach zawodowych, radach redakcyjnych czasopism naukowych, grup eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach. Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało następnie habilitację, a 2 tytuł profesora. Jest laureatem 40 nagród za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów. Aktualnie specjalizuje się w tematyce technologii e-biznesu, e-administracji, gospodarce ispołeczeństwie cyfrowym i przemyśle 4.0.

KATARZYNA ZIMNICKA-JANKOWSKA
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada tytuł Charted Financial Analyst. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, modelowania finansowego i wyceny przedsiębiorstw. Prowadząc własną działalność gospodarczą, a wcześniej pracując w KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Pekao Access Sp. z o.o., Armada Sp. z o.o. i Grupa Zarządzająca Łódź Sp. z o.o. - firmach specjalizujących się w doradztwie typu corporate finance- realizowała projekty z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania na cele transakcyjne i realizacji planów inwestycyjnych oraz projekty restrukturyzacji finansowej. Pełniła funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego i Dyrektora Strategii PKP Intercity S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za systemy informatyczne i rozwój IT. Zasiada w radach nadzorczych IDS-BUD S.A. oraz DiM Construction Sp. z o.o.

KAMIL PAŁYSKA
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Kamil Pałyska posiada ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów. Obecnie kieruje zespołem w dziale finansów w Grupie Kapitałowej Agora SA., wspierając spółki w Grupie w zakresie kontrolingu, raportowania finansowego i niefinansowego, podatków i sprawozdawczości finansowej. Prowadzi również szkolenia z zakresu nowych standardów i zmian w legislacji podatkowej dotyczącej finansów dużych przedsiębiorstw. Posiada Certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów oraz jest na ostatnim etapie otrzymania międzynarodowego tytułu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na którym ukończył kierunek Finanse i rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w biurze rachunkowym gdzie stawiał swoje pierwsze krokiw finansach. Po 4 latach przeniósł się do międzynarodowej firmy doradczej KPMG, gdzie dalejkontynuował poszerzanie wiedzy z zakresu finansów zaczynając od stanowiska StarszegoKierownika projektów audytowych w dziale Technologia, Media i Telekomunikacja. W latach 2018– 2020 był Managerem w dziale audytu w Deloitte Polska. Przez te 7 lat brał udział w wieluprojektach doradczych z zakresu audytu, akwizycji, restrukturyzacji oraz pomocy wewprowadzaniu IPO spółek giełdowych.

MAGDALENA DWERNICKA
Członek Rady Nadzorczej

W 2002 roku ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu, w 2003 r. i 2004 r. ukończyła odpowiednio Studium Marketingowego zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Rozwoju Gospodarczego. W latach 2003 – 2004 uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu wdrażania, realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanych przez PARP. Pracowała w latach 2007-2012 jako specjalista ds. PR w Telepuls „Spider” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, w latach 2012 – 2017 jako Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A. (obecnie cyber_Folks S.A.) z siedzibą w Poznaniu jako Specjalista ds. Projektów Unijnych.