Raport bieżący 21/2022

Opublikowano: 

August 22, 2022 9:43 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki zawiadomienia o stanie posiadania od Jacka Ducha, Jakuba Dwernickiego, Roberta Dwernickiego, Sebastiana Góreckiego i Daniela Dwernickiego w związku z wygaśnięciem po okresie 5 lat porozumienie z dnia 18 sierpnia 2017r. zawartego między nimi regulującego zasady ładu korporacyjnego w Spółce – treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu. Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

22_08_22_zawiadomienie_UoOP_J.Dwernicki

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,517599