Raport bieżący 21/2023

Opublikowano: 

November 22, 2023 9:25 PM

Temat:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd cyber_Folks S.A. z siedzibą we Poznaniu ["Spółka"] działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["Ustawa o Ofercie"], niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od: [i] Pana Jacka Ducha oraz [ii] Fundacji Rodzinnej Ducha z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 i nast. Ustawy o Ofercie.

Załączniki:

23_11_22 zawiadomienie zmiana stanu posiadania Jacek Duch, Fundacja Rodzinna Ducha.pdf

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,548267