Raport bieżący 9/2023

Opublikowano: 

June 26, 2023 2:18 PM

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 26.06.2023 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka", działając na podstawie §19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_, niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Załączniki:

23_06_26_uchwaly_podjete_przez_ZWZ_R22_S.A._w_dn._26.06.2023r

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,538806