Raport bieżący 6/2021

Opublikowano: 

April 12, 2021 10:16 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

W nawiązaniu do RB nr 5/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, że w dniu 12.04.2021 roku otrzymała informację od Norges Bank z siedzibą w Oslo, że zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przekazane Spółce przez Norges Bank i upublicznione przez Spółkę ww. raportem bieżącym było wynikiem błędu, tj. nieprawidłowych danych zapisanych w bazie danych Norges Bank. Norges Bank zapewnił o poinformowaniu o błędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,468836