Raport bieżący 5/2021

Opublikowano: 

April 9, 2021 7:21 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 09.04.2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Norges Bank z siedzibą w Oslo o zwiększeniu udziału Norges Bank w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Norges_Bank_powiadomienie_09.04.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,468710