Raport bieżący 4/2021

Opublikowano: 

March 8, 2021 10:06 PM

Temat:

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019/ 2020, tj. za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Nowy termin publikacji tych raportów to 15 marca 2021 r. Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 pierwotna data publikacji wyżej wskazanych raportów była ustalona na 10 marca 2021 r.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466299