Raport bieżący 33/2020

Opublikowano: 

December 30, 2020 6:33 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Roberta Dwernickiego. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

zawiadomienie_Robert_Dwernicki

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,461717