Raport bieżący 32/2020

Opublikowano: 

December 16, 2020 6:53 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienia o stanie posiadania od Jakuba Dwernickiego, działającego w imieniu członków porozumienia akcjonariuszy Spółki: Jacka Ducha, Jakuba Dwernickiego, Roberta Dwernickiego i Sebastiana Góreckiego – treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

R22_S.A._powiadomienie__ujawnienie_stanu_posiadania_Porozumienie_16.12.2020

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,460630