Raport bieżący 31/2020

Opublikowano: 

December 7, 2020 5:11 PM

Temat:

Decyzja o upublicznieniu Vercom

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna od Spółki – Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu _(Vercom”) podjęła uchwały dotyczące m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Upublicznienie”).

Vercom jest jednym z wiodących polskich dostawców technologii umożliwiającej integrację i automatyzację różnych kanałów komunikacji elektronicznej. Rozwiązania oferowane przez Vercom obejmują specjalistyczne narzędzia, pozwalające ich użytkownikom na skuteczną i efektywną kosztowo komunikację z własnymi klientami.
Vercom odpowiada w grupie Spółki za segment CPaaS (Communication Platform as a Service), który za ostatnie 12 miesięcy wygenerował 96,0 mln PLN przychodów oraz 23,1 mln PLN EBITDA. Spółka posiada 70,51% udziału w kapitale zakładowym Vercom.

Zarząd Spółki uznaje, że obecny etap rozwoju Vercom to dobry moment na jej Upublicznienie. Spółka, jako spółka publiczna, widzi wiele korzyści związanych z funkcjonowaniem Vercom na GPW, w tym łatwiejszy dostęp do finansowana planów rozwojowych, poszerzenie bazy inwestorów, oraz liczy na uwolnienie wartości Vercom. Zarząd Spółki oraz Zarząd Vercom wierzą, że ten krok stworzy nowe możliwości rozwoju Vercom oraz będzie korzystny z punktu widzenia akcjonariuszy, Spółki jak i Vercom. Debiut na GPW oznacza, że grupa kapitałowa Spółki stanie się jeszcze bardziej transparentna a Vercom firmą dużo bardziej rozpoznawalną zarówno wśród inwestorów, jak i jej kontrahentów. Zarząd Spółki jednocześnie podkreśla, że nie planuje zmieniać struktury grupy kapitałowej Spółki. Upublicznienie planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta przy uwzględnieniu sytuacji rynkowej w tym czasie. Szczegóły rozważanej transakcji zostaną przedstawione w prospekcie, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,459867