Raport bieżący 30/2020

Opublikowano: 

October 7, 2020 4:35 PM

Temat:

Zamknięcie transakcji i przejście własności udziałów w ProfiSMS s.r.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 25 września 2020 r., informuje że w dniu 7 października 2020 r. zawarta została dodatkowa umowa przeniesienia udziałów pomiędzy spółką bezpośrednio zależną od Emitenta Vercom S.A. a Net Brokers Holding a.s., nastąpiło zamknięcie transakcji, w tym zapłata ceny i nastąpiło nabycie udziałów w ProfiSMS s.r.o. z siedzibą w Pradze przez Vercom S.A.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,454840