Raport bieżący 3/2022

Opublikowano: 

March 21, 2022 7:12 PM

Temat:

Dokonanie odpisu aktualizującego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 18.03.2022 roku podjął decyzję o utworzeniu częściowego odpisu wartości firmy ujętej na nabyciu Blugento S.A. oraz oprogramowania „Platforma Blugento” _”Odpis”_. Decyzja o Odpisie związana jest ze zmianą strategii Grupy R22 w obszarze dostarczania narzędzi do prowadzenia sklepów internetowych w modelu SaaS. Grupa R22 w swojej strategii zakłada rozwój narzędzi w oparciu o rozwiązania open source, w szczególności WooCommerce, w ramach jednostki zależnej cyber_Folks S.A., w której Spółka posiada 100% udział w kapitale zakładowym. Tym samym, spółka zakłada ograniczenie nakładów na rozwój oprogramowania „Platformy Blugento”, opartej na oprogramowaniu Magento. Na dzień publikacji niniejszego raportu Grupa posiadała 45,84% udziału w kapitale zakładowym spółki Blugento S.A. Utworzenie Odpisu zmniejszy zysk operacyjny Grupy R22 za IV kwartał 2021 r. o 2,2 mln zł oraz zysk netto przypadający jednostce dominującej o 1,0 mln zł. Odpis nie ma wpływu na wynik EBITDA i z uwagi na charakter niegotówkowy nie ma wpływu na przepływy pieniężne.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,504853