Raport bieżący 3/2021

Opublikowano: 

March 6, 2021 5:24 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 05.03.2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Norges Bank z siedzibą w Oslo o zmniejszeniu udziału Norges Bank w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Norges_Bank_powiadomienie_05.03.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,466209