Raport bieżący 28/2020

Opublikowano: 

September 10, 2020 11:02 AM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 10.09.2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. _”Allianz”_ , o przekroczeniu przez Allianz progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

komunikat_R22_2020.09.04_OFE_powyzej_5%-sig-sig

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,452419