Raport bieżący 26/2020

Opublikowano: 

August 25, 2020 2:39 PM

Temat:

Powołanie Członków Zarządu R22 S.A. na kolejną (drugą) kadencję

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd R22 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki pierwszej kadencji Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej _drugiej_ kadencji na dwóch oraz podjęła uchwały w sprawie powołania p. Jakuba Dwernickiego na Członka Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz p. Roberta Stasika na Członka Zarządu Spółki powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki na kolejną _drugą_ trzyletnią wspólną kadencję. Nowa wspólna kadencja członków Zarządu będzie trwała do dnia 25 sierpnia 2023 roku, a mandaty członków Spółki wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 rok. Wszyscy powołani Członkowie Zarządu złożyli stosowne oświadczenia i wyrazili zgodę na kandydowanie oraz powołanie ich na Członków Zarządu Spółki.

Załączniki:

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,450767