Raport bieżący 25/2021

Opublikowano: 

December 17, 2021 10:45 AM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęło do Spółki powiadomienie o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pani Patrycji Berg osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Panem Robertem Stasikiem Wiceprezesem Zarządu Spółki.Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Patrycja_Berg_powiadomienie_19MAR_16.12.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,498459