Raport bieżący 22/2021

Opublikowano: 

December 3, 2021 6:31 PM

Temat:

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że wpłynęły do Spółki powiadomienia o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki od Pana Roberta Stasika-Wiceprezesa Spółki i od Pani Patrycji Berg osoby blisko związanej z Panem Robertem Stasikiem.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

pdf_369515

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,487342