Raport bieżący 21/2021

Opublikowano: 

October 1, 2021 3:40 PM

Temat:

Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 1 października 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki:

20210928_zawiadomienie_do_spolki

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,482811