Raport bieżący 2/2021

Opublikowano: 

February 9, 2021 5:55 PM

Temat:

Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r. oraz informacja o odpisie wartości znaków towarowych

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 10.02.2021 roku podjął decyzję o utworzeniu częściowego odpisu wartości znaków towarowych Linuxpl.com oraz Hekko.pl _”Odpis”_. Decyzja o Odpisie związana jest z udanym wdrożeniem marki cyber_Folks na bazie działalności prowadzonej pod znakami towarowymi Linuxpl.com _od kwietnia 2020 r. _ oraz Hekko.pl _od października 2020 r._ i podjęciem decyzji o ograniczeniu dalszej promocji starych znaków towarowych Linuxpl.com oraz Hekko.pl. Utworzenie Odpisu zmniejszy zysk operacyjny Grupy R22 za IV kwartał 2020 r. _VI kwartał 2019/2020 roku obrotowego_ o 2,1 mln zł oraz zysk netto o niecałe 1,7 mln zł. Odpis nie ma wpływu na wynik EBITDA i z uwagi na charakter niegotówkowy nie ma wpływy na przepływy pieniężne.

Jednocześnie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy R22 za IV kwartał 2020 roku _VI kwartał 2019/2020 roku obrotowego_:

Przychody 70,9 mln zł

EBITDA znormalizowana 18,2 mln zł

EBITDA znormalizowana nie uwzględnia kosztów jednorazowych związanych z akwizycją ProfiSMS s.r.o. _Segment CPaaS_ oraz zakupu akcji H88 S.A. przez R22 S.A. od Vercom S.A. _część wspólna Grupy R22_.

Dane finansowe według segmentów zostały zaprezentowane w załączniku.

Załączniki:

Załącznik do RB 2_2021 Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r.

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,464545