Raport bieżący 19/2021

Opublikowano: 

September 15, 2021 11:28 AM

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 14 września 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Treść:

Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. opracowano na podstawie Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z 2021 r. poz. 355_, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2021 roku.

Załączniki:

R22_S.A._wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%_glosow_NWZ_14.09.2021

Link BIZNES PAP

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,481492